<
Saltar al contenido

PROACTIVITAT EMPRESARIAL

El programa ACTIVITAT EMPRESARIAL

Inici » Serveis » Casos d’èxit » Proactivitat empresarial

CURS FORMATIU PER AL TEIXIT EMPRESARIAL

El programa ACTIVITAT EMPRESARIAL PROACTIVA és un programa que pretén connectar el conjunt de comerços i serveis existents al municipi i que a més, presenta els diferents aspectes per al disseny i la implantació d’una Pla d’Igualtat, on s’ensenyara quina metodologia utilitzar per a la seua elaboració, quines són les fases per a la seua implantació i revisió i com preparar l’empresa per a gestionar la seua execució de manera eficient. 

1️⃣ANTECEDENTS DE LA IGUALTAT I L’APLICACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE

 1. Els moviments reivindicatius
 2. La construcció social de la realitat
 3. Currículum creatiu per competències amb perspectiva de gènere 
 4. Com superar un procés de selecció

1️⃣ DIGITALITZACIÓ I NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA AMB BASES D’IGUALTAT

 1. La igualtat formal
 2. Eines per a digitalitzar la teua empresa
 3. Estratègia empresarial
 4. La negociació col·lectiva com a eina per a la igualtat
 5. La llei Orgànica 3/2007 o Llei d’Igualtat

1️⃣ EL PLA D’IGUALTAT I LA SEUA APLICACIÓ EN L’EMPRESA

 1. Conceptes i continguts dels plans
 2. Metodologia per a l’elaboració d’un pla d’igualtat
 3. Consideracions generals
 4. Fases d’elaboració del Pla
 5. Administració electrònica: com fer ús
 6. Videomarketing amb perspectiva de gènere

1️⃣ TÈCNIQUES PER A la DEFINICIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ DE PLANS I MESURES DE DESENVOLUPAMENT EN IGUALTAT

 1. Introducció
 2. Tècniques d’investigació social
 3. La investigació. Acció Participativa
 4. Tècniques de gestió de plans per a la igualtat

EL QUE ES PRETÉN

A més aquest programa pretén fomentar l’emprenedoria entre els més joves del municipi, tenint en compte l’existència de les mesures de restricció del COVID-19, i pretén formar als més joves perquè utilitzen els mitjans de comunicació com a forma de cerca d’ocupació. 

El programa s’estructura en 11 setmanes, una sessió de 3 hores setmanal on els continguts s’exposen a través de mapes conceptuals, power point, recursos i conferències d’empresàries i empresaris de la zona que donen valor i importància al programa.

La normativa vigent exigeix “L’establiment de plans d’igualtat en les empreses que s’ajusta al que es disposa en l’art. 85 del ET, arts. 45-49 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i conveni col·lectiu d’aplicació”. L’obligatorietat apareix reflectida en el calendari d’aplicació gradual, en redacció aportada pel Reial decret llei 6/2019, d’1 de març (d.t 12a LOI).

 • L’art.46.1 de la LOI, els plans d’igualtat pretenen establir en les organitzacions la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes mitjançant l’erradicació de qualsevol mena de desigualtat o discriminació que per raó de sexe puga existir en una empresa, per al que es fa necessari definir, englobar, especificar i analitzar el conjunt d’objectius, mesures i accions, planificades per a aconseguir la igualtat entre homes i dones.
 • L’art 46.3 LOI concreta “els plans d’igualtat inclouran la totalitat d’una empresa, sense prejudici de l’establiment d’accions especials adequades respecte a determinats centres de treball”
Obrir xat
Necessites ajuda?
Hola!, podem ajudar-te? Estarem encantats