<
Saltar al contenido

Si necesites un Pla d’Igualtat per a la teva empresa…

Et podem ajudar

PENSEM QUE INNOVAR AMB IGUALTAT ÉS L’ESLÒGAN QUE NECESSITES

¿Saps que el Reial Decret 6/2019, estableix les noves obligacions a l’hora de dissenyar i implementar els plans d’empresa?.

Què és un Pla d’igualtat d’Empresa?

Un Pla d’Igualtat és aquell conjunt de mesures i accions encaminades a garantir la igualtat entre dones i homes en l’entorn laboral. El Pla s’encarrega d’eliminar aquelles barreres que dificulten o impedeixen la igualtat real de tracte entre sexes en l’empresa.

Els Plans d’Igualtat estan definits en la Llei Orgànica 3/2007. No obstant això, el govern ha actualitzar aquesta normativa amb la posada en vigor del Reial Decret Llei 6/2019, el qual estableix noves obligacions a l’hora de dissenyar i implementar els plans. 

Quines empreses estan obligades a implantar un Pla d’Igualtat?

Per si encara no ho sabies, el nou Decret Llei 6/2019 porta novetats importants sobre l’elaboració i implantació dels Plans d’Igualtat d’Empresa. 

La nova actualització de la normativa obliga a totes les empreses amb més de 50 treballadors i treballadores a implementar el Pla d’Igualtat de Gènere. I com veurem a continuació, no queda molt de temps.

Termini per a adaptar-se la política d’igualtat 2020, 2021, 2022

El Decret 6/2019 sobre la igualtat de gènere en l’àmbit laboral estableix uns terminis màxim perquè les empress s’adapten a la normativa. Aquesta adaptació inclou l’elaboració del Pla i la seva aplicacició dins dels següents terminis:

 • Una any per a les empreses entre 150 i 250 treballadors i treballadores (fins el 7 de març 2020).
 • Dos anys per a les empreses entre 100 i 150 treballadors i treballadores (fins el 7 de març de 2021).
 • Tres anys per a les empreses entre 50 i 100 treballadors i treballadores (fins el 7 de març de 2022).

Objectius del Pla d’Igualtat d’Empresa

Els objectius que persegueix el govern actual per tal d’aplicar i fer complir a les empreses són:

 1. Contribuir a la igualtat entre dones i homes en l’àmbit laboral, tant en tracte com en oportunitats.
 2. Aconseguir que la perspectiva de gènere s’integre dins de les companyies, especialment en el departament d’RR.HH.
 3. Garantir la igualtat salarial de dones i homes.
 4. Afavorir la conciliació de la vida laboral, familiar i personal, especialment en llocs amb predominança del sexe femení. 
 5. Facilitar l’accés de treballadors i treballadores a l’empresa i a ocupar llocs de responsabilitat. 
 6. Adoptat mètodes de comunicació interna que no incorrin en terminologia sexista.
 7. Avaluar la implantació del Pla en les diferents àrees o àmbits d’aplicació.
 8. Promoure una cultura dins de l’empresa que respecte i difonga els valors de la igualtat de gènere. 
 9. Assegurar la igualtat d’oportunitats en els processos de contractació.
 10. Erradicar la feminització o masculinització que existeixen en determinats llocs o categories professionals. 
 11. Formar a les persones professionals de l’empresa en matèria de sensibilització de gènere.
 12. Prevenir l’assetjament sexual o per raó de sexe.
 13. Difondre una imatge de l’empresa de respecte a homes i dones i la seva igualtat d’oportunitats.

Què necessite per a implementar un pla d’igualtat?

Per a implementar un Pla d’Igualtat és imprescindible seguir una sèrie de passos i requisits:

 • Establir la comissió negociadora del pla d’Igualtat, que serà l’encarregada de negociar els objectius i metes que es pretenen aconseguir amb el pla. 
 • Dur a terme un registre salaria de tota la plantilla. Serà necessari agrupar els salaris del personal per sexe i grups socials, establint la mitjana i la mitjana de cada categoria.
 • Sobre la base d’aquest registre salarial, elaborar una auditoria retributiva, en la qual es posen de manifest les desigualtats a esmenar. 
 • Elaborar el Pla d’Igualtat, seguint les fases de Diagnòsi, Elaboració, Implantació i Avaluació.
 • Desenvolupar Protocols per a la prevenció de l’assetjament sexual o la discriminació per raó de sexe, fomentant la selecció de personal sense biaixos de gènere, o conciliació de la vida laboral i familiar. 
 • Formar a treballadors i treballadores i directius en matèria d’igualtat per a facilitar la implantació del pla i fomentar la cultura de la igualtat en l’empresa.

Necesites un Pla d’Igualtat per a la teva empresa? Et podem ajudar

Com veus, si la teva empresa té més de 50 treballadors i treballadores és OBLIGATORI tenir un Pla d’Igualtat. Però fins i tot, si el teu negoci té menys de 50 treballadors i treballadores és molt recomanable, ja que contribueix a millorar la seva imatge i a demostrar que estàs compromés i compromesa amb les causes socials i la igualtat de gènere.

La veritat que, elaborar un pla, és un procés complex en el qual necessitaràs l’ajuda d’experts i expertes. En PROACTIVES tenim professionals especialitzats en aquest camp que et guiaran en tot moment i t’ajudaran a dissenyar un Pla d’Igualtat concorde a les necessitats de la teva empresa. 

Característiques dels Plans d’Igualtat que realitzem en PROACTIVES

Els nostres plans es caracteritzen per ser:

 • Sistemàtics: búsquen un objectiu a través de l’aplicació de determinades mesures.
 • Col·lectius: aquestes mesures són de caràcter grupal i no poden estar encaminades a afectar un treballador o treballadora de manera individual. 
 • Flexibles: s’adapten a les necessitats particulars de cada empresa, les quals es determinen en la fase d’avaluació i diagnòsi. 
 • Dinàmics: poden canviar amb el temps per a adaptar-se a nous escenaris. 
 • Pràctics: han de ser executables, és a dir, s’han de posar en pràctica i no quedar-se en una mera declaració d’intencións. 

Quins continguts tindrà el teu Pla d’Igualtat?

En PROACTIVES t’ajudem en l’elaboració del teu Pla d’Igualtat adaptant la normativa vigent. Alguns dels contunguts que inclou el pla són:

 • Accés a l’ocupació, contractació i selecció de personal
 • Conciliació de la vida laboral, personal i familiar
 • Classificació professional, formació i promoció
 • Retribucions
 • Salut laboral
 • Representació femenina en l’empresa
 • Comunicació i llenguatge no sexista
 • Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe
 • A més, i conforme al que s’estableix en el Reial Decret 902/2020 de 13 d’octubre, ara també és necessari realitzar una auditoria salarial entre homes i dones, per a garantir la igualtat retributiva. 

Subvencions amb les que comptes

Si, pots accedir a diferents ajudes i subvencions per al Pla d’Igualtat.

L’Institut de la Dona, junt amb la Federació Espanyola de Municipis i Provínvies (FEMP), han publicat la nova convocatòria de subvencions al Pla d’Igualtat. En aquest cas aquestes ajudes estan encaminades a les entitats locals de municipis amb menys de 100.000 habitants. 

Correu electrònic: pdi@inmujer

Telèfon: 91 524 68 06

Per a poder optar a ells cal complir uns certs requisits:

 • Ajuntaments amb menys de 100.000 habitatns.
 • Sol·licitar les ajudes abans del 20 de gener de 2021
 • Destinar les ajudes a fomentar la transversalitat de gènere i impulsar polítiques locals d’igualtat i conciliació de la vida laborals i familiar. 

Sancions per no complir

Em poden sancionar si no tinc un Pla d’Igualtat actualitzat al que marca la normativa i la quantia de les multes depen de la gravetat de la infracció:

 • Infraccions lleus o greus: sansions entre 626 i 6250 euros
 • Infraccions molt greus: des de 6251 fins 187.515 euros

L’incompliment del Pla també pot tenir altres conseqüències negatives per a l’empresa:

 • Pèrdua de qualsevol ajuda, subvenció o bonificació relacionada amb programes de creació d’ocupació
 • Prohibició d’accedir a qualsevol d’aquestes ajudes en un termini mínim de 6 mesos.

Avantatges per a l’empresariat i plantilla de treballadors i treballadores

 • Garanteixen la igualtat entre dones i homes i millorar la convivència dins de l’empresa.
 • Eliminen models de conducta ancorats en el passat que continuen pressuposant la superioritat de l’home sobre la dona.
 • Contribueixen a la conciliació de la vida laboral i familiar, per a tots dos sexes.
 • Ajuden a complir la normativa i evitar multes i sancions.
 • Estableixen mesures efectives per a lluitar contra problemes de discriminació per gènere o d’assetjament sexual.
 • Influeixen de manera positiva en l’ambient de treball, la qual cosa també repercuteix en la competitivitat i productivitat de l’empresa.
 • Facilita que l’adaptació de les empresa i els seus treballadors i treballadores a futures modificacions de la normativa sigui menys traumàtica.
 • Projecta una imatge de marca més responsable, justa, respectuosa i adaptada als nous temps.

Altres avantatges:

 • Optar a subvencions
 • Entrar a concurs públic
 • Obtenció del distintiu DIE

Àrees d’interès per a l’empresa

 • Conciliació familiar i laboral
 • Tres claus de les dones exitoses
 • Corresponsabilitat familiar
 • Gestió del temps: la neuro-productivitat
 • Troba el teu camí al món laboral. Empreneduria
 • Emprendre en femení
 • La felicitat dels treballadors i treballadore.
 • Les relacions laborals.
 • Eneagrama, coneixe la teua personalitat per a millorar el teu negoci.

Àrees d’interès per a l’empresa

 • Conciliació familiar i laboral
 • Tres claus de les dones exitoses
 • Corresponsabilitat familiar
 • Gestió del temps: la neuro-productivitat
 • Troba el teu camí al món laboral. Empreneduria
 • Emprendre en femení
 • La felicitat dels treballadors i treballadore.
 • Les relacions laborals.
 • Eneagrama, coneixe la teua personalitat per a millorar el teu negoci.

Altres serveis que oferim

 • Formació per a la Comissió Negociadora
 • Formació per a la plantilla
 • Auditoria retributiva
 • Gestió de subvencions
 • Elaboració de protocols
 • Campanyes de sensibilització
 • Disseny d’elements gràfics per a cartells, bàners, fullets, etc.
 • Seguiment anual
 • Presentació de candidatures a distintiu d’Igualtat en l’Empresa. Ministeri d’Igualtat

Altres serveis que oferim

 • Formació per a la Comissió Negociadora
 • Formació per a la plantilla
 • Auditoria retributiva
 • Gestió de subvencions
 • Elaboració de protocols
 • Campanyes de sensibilització
 • Disseny d’elements gràfics per a cartells, bàners, fullets, etc.
 • Seguiment anual
 • Presentació de candidatures a distintiu d’Igualtat en l’Empresa. Ministeri d’Igualtat

Obrir xat
Necessites ajuda?
Hola!, podem ajudar-te? Estarem encantats